Wednesday, September 3, 2014

Bất đồng chính kiến

Cán bộ tuyên giáo nói: Chúng ta đều biết là 2+2=4!

Ngay lập tức một nhà dân chủ gào lên: Nói dối, mị dân, lừa gạt, 2+2=5!

Thế là nhà dân chủ phải đi trại phục hồi nhân phẩm 3 năm.

Ba năm sau, cán bộ tuyên giáo lại nói: Chúng ta đều biết là 2+2=4!

Nhà dân chủ lại gào lên: Nói dối, mị dân, lừa gạt, 2+2=5!

Thế là nhà dân chủ phải đi trại phục hồi nhân phẩm 3 năm nữa.

Ba năm sau, cán bộ tuyên giáo nói: Chúng ta đều biết 2+2=4!

Nhà dân chủ tiếp tục gào lên: Nói dối, mị dân, lừa gạt, 2+2=5!

Cán bộ tuyên giáo ôn tồn: Thôi được, anh hãy chứng minh điều đó đi!

Nhà dân chủ nói: Đó là điều hiển nhiên, chân lý vĩnh cửu không cần phải chứng minh!

Cán bộ tuyên giáo nói: Thôi được, tôi cũng không muốn anh phải đi trại phục hồi nhân phẩm nữa, vậy thì 2+2=5.

Nhà dân chủ lập tức hét lên: Nói dối, mị dân, lừa gạt, 2+2=4!

Cán bộ tuyên giáo ngạc nhiên: Sao lúc nào anh cũng nói ngược lại tôi, bất chấp sự thật vậy?

Nhà dân chủ trả lời: Nếu đồng ý với anh thì sao có thể là bất đồng chính kiến được nữa chứ?

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí.)

No comments:

Post a Comment