Wednesday, September 19, 2012

Cái lý của chuyên gia tài chính

Nếu bị kẻ nào đó lấy mất tờ 100 nghìn trong ví thì người ta sẽ la làng, tìm cho ra tên kẻ cắp nện cho một trận hay đưa tới đồn công an để kẻ đó biết thế nào là sự nghiêm minh của công lý.

Khi gửi 1 triệu vào ngân hàng và sau đó chỉ còn lại số tiền tương đương với 900 nghìn, tức là bị ăn cắp mất 100 nghìn thì đám chuyên gia tài chính lại có thể bình thản cho rằng điều đó là bình thường và hoàn toàn hợp pháp, thậm chí còn phải cảm ơn ngân hàng về điều đó. Tức là thay vì trừng phạt thì cần phải cảm ơn tên kẻ cắp vì đã ăn cắp tiền của người gửi.
Tội tổ tông của tiền

"Tiền đầu tư vào ngân hàng phải là đồng tiền sạch 12 đời", tại sao là 12 đời mà không phải 13 đời nhỉ? Nếu 12 đời sạch mà đời trước đó bẩn thì có khác gì với tiền bẩn? Theo đó 13 đời, 14 đời 15 đời cũng chưa đủ, thậm cần phải lần đến tận đời tổ tông của tiền để đảm bảo sự trong sạch.

Tổ tông của tiền cần phải sạch, nhưng nếu nó sạch thì người ta cần phải lo lắng gì về sự bẩn, như vậy rõ ràng là nó có thể bẩn. Khi mỗi đồng tiền ra đời đều đã mang vết bẩn từ tội tổ tông thì chỉ có một cách duy nhất để làm cho nó sạch đó là rửa tội. Thế là cần phải có lễ rửa tội cho tiền!

Giải pháp hợp lý theo đó để tiền luôn giữ được sự trong sạch là lập phòng xưng tội khắp mọi nơi, cắt đặt các cha cố để nghe tiền xưng tội sau đấy nhân danh chúa trời nào đó để xá mọi tội lỗi cho tiền.

Tất nhiên là các phòng xưng tội và cha cố cần phải có tiền để tồn tại, và đối với điều này thì tiền sạch hay tiền bẩn không phải là vấn đề quan trọng.

Tuesday, September 4, 2012

Sếp giỏi

Một doanh nhân nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lần đầu, trước buổi gặp thảo luận hợp đồng với sếp một doanh nghiệp nhà nước ông ta dò hỏi tay trợ lý về khả năng ngoại ngữ của vị sếp đó. Tay trợ lý trả lời: Ông cứ an tâm, sếp của tôi có thể nói từ "tiền lót tay" bằng sáu thứ tiếng khác nhau!

Saturday, September 1, 2012

Nhận thức duy vật biện chứng

Nhận thức duy vật biện chứng đi từ trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng tới trại cải tạo lao động vô thời hạn.

P/s: Việt Nam cần những cái trại cải tạo lao động như vậy cho giới trí thức nô lệ của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Đây không phải là câu chuyện châm biếm về Gulag.