Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, September 7, 2014

Nằm xuống cho đất nước đứng lên

Một nữ dân chủ đến xưng tội với cha cố: Thưa cha, con có tội vì đã gọi một anh dân chủ là đồ con hoang.

Cha cố nói: Nếu có vậy thì ta chưa thể kết luận được, con hãy nói xem việc đó xảy ra như thế nào.

Nữ dân chủ nói tiếp: Anh ta hô "Nằm xuống cho đất nước đứng lên!", thế là con nằm xuống như thế này.

Cha cố nói: Vậy vẫn chưa đến nỗi phải gọi anh ta là đồ con hoang.

Nữ dân chủ nói tiếp: Sau đó anh ta lột hết quần áo của con ra.

Cha cố bèn lột hết quần áo nữ dân chủ ra rồi hỏi: Như thế này phải không?

Nữ dân chủ trả lời: Vâng, đúng vậy.

Cha cố nói: Vậy vẫn chưa đến nỗi phải gọi anh ta là đồ con hoang.

Nữ dân chủ nói tiếp: Anh ta nằm đè lên rồi cắm sâu vào con như dàn khoan HD981 của Tàu vậy.

Cha cố nằm đè lên nữ dân chủ, khoan sâu vào rồi hỏi: Như thế này đúng không?

Một lúc sau nữ dân chủ hét lên: A! A! A! Đúng rồi!

Cha cố nói: Vậy vẫn chưa đáng để gọi anh ta là đồ con hoang.

Nữ dân chủ hổn hển: Nhưng anh ta bị AIDS.

Cha cố hét lên: Ôi, đồ con hoang!

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

2 comments:

  1. hheehe, đọc xong chúng nó lại nhảy dựng lên cho mà xem.

    ReplyDelete