Sunday, September 7, 2014

Nằm xuống cho đất nước đứng lên

Một nữ dân chủ đến xưng tội với cha cố: Thưa cha, con có tội vì đã gọi một anh dân chủ là đồ con hoang.

Cha cố nói: Nếu có vậy thì ta chưa thể kết luận được, con hãy nói xem việc đó xảy ra như thế nào.

Nữ dân chủ nói tiếp: Anh ta hô "Nằm xuống cho đất nước đứng lên!", thế là con nằm xuống như thế này.

Cha cố nói: Vậy vẫn chưa đến nỗi phải gọi anh ta là đồ con hoang.

Nữ dân chủ nói tiếp: Sau đó anh ta lột hết quần áo của con ra.

Cha cố bèn lột hết quần áo nữ dân chủ ra rồi hỏi: Như thế này phải không?

Nữ dân chủ trả lời: Vâng, đúng vậy.

Cha cố nói: Vậy vẫn chưa đến nỗi phải gọi anh ta là đồ con hoang.

Nữ dân chủ nói tiếp: Anh ta nằm đè lên rồi cắm sâu vào con như dàn khoan HD981 của Tàu vậy.

Cha cố nằm đè lên nữ dân chủ, khoan sâu vào rồi hỏi: Như thế này đúng không?

Một lúc sau nữ dân chủ hét lên: A! A! A! Đúng rồi!

Cha cố nói: Vậy vẫn chưa đáng để gọi anh ta là đồ con hoang.

Nữ dân chủ hổn hển: Nhưng anh ta bị AIDS.

Cha cố hét lên: Ôi, đồ con hoang!

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

2 comments:

  1. hheehe, đọc xong chúng nó lại nhảy dựng lên cho mà xem.

    ReplyDelete