Showing posts with label Vẹt. Show all posts
Showing posts with label Vẹt. Show all posts

Saturday, August 23, 2014

Lại chủ nghĩa khủng bố

Một người đến Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ trình báo về việc con vẹt của ông ta đã xổng chuồng bay mất. Nhân viên an ninh nhìn ông ta chăm chú và hỏi: Con vẹt thì có liên quan gì cơ chứ? Đây đâu phải là văn phòng quản lý đồ thất lạc?

Người kia nói: Thưa ngài, tôi chỉ muốn báo với ngài là tôi không dạy hay chia sẻ bất cứ thứ gì liên quan đến chủ nghĩa khủng bố cho con vẹt đó.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

Friday, August 22, 2014

Vẹt và nhân quyền

Hạ viện Mỹ tổ chức một buổi điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhưng không có người Việt Nam nào tới dự. Một nghị sĩ bèn đem một con vẹt biết nói từng sống ở Việt Nam đến cuộc họp.

Một nghị sĩ hỏi con vẹt: Ở Việt Nam không có nhân quyền, đúng không?

Con vẹt gật gù: Đúng vậy!

Một nghị sĩ khác hỏi: Chính quyền Việt Nam xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do cá nhân, đúng không?

Con vẹt trả lời: Đúng vậy!

Bất chợt có một ai đó kêu lên: Nghe một con vẹt điều trần ư? Các ngài có phải là những kẻ đần độn không vậy?

Con vẹt lại nói: Đúng vậy!

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)