Showing posts with label Ngoại cảm. Show all posts
Showing posts with label Ngoại cảm. Show all posts

Thursday, March 13, 2014

Năng lực kỳ diệu của pháp sư

Ở làng Tâm Linh có ông pháp sư rất nổi tiếng, đệ tử theo hầu đông như kiến. Một hôm đang ngồi thiền cùng với đệ tử thì ông bỗng bật dậy la thất thanh: "Trời ơi, vị pháp sư ở làng Ngoại Cảm bị chết cháy rồi!". Đệ tử vốn tin tưởng tuyệt đối ở năng lực siêu nhiên của pháp sư nên cùng nhau khóc than ba ngày ba đêm bày tỏ sự thương tiếc đối với vị pháp sư ở làng Ngoại Cảm.

Một thời gian sau, đệ tử của pháp sư ở làng Ngoại Cảm đến làng Tâm Linh có công việc. Đám đệ tử của pháp sư làng Tâm Linh kéo đến hỏi han và chia buồn. Đệ tử của pháp sư làng Ngoại Cảm ngạc nhiên và giải thích là thầy mình vẫn khỏe mạnh bình thường.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đệ tử pháp sư ở làng Ngoại Cảm liền chế giễu rằng pháp sư ở làngTâm Linh đã làm trò hề cho mọi người cười, nhưng đệ tử của ông ta bênh thầy rằng: "Có hề gì, chỉ riêng việc ngồi ở làng Tâm Linh mà thấy được làng Ngoại Cảm cũng đã là điều kỳ diệu rồi." 

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)