Showing posts with label Dioxin. Show all posts
Showing posts with label Dioxin. Show all posts

Thursday, November 12, 2015

Cách nhận biết một dân chủ viên chân chính

Hỏi: Làm sao để nhận biết một dân chủ viên chân chính?

Đáp: Hãy cho hắn uống 1 lít chất độc màu da cam, nếu hắn không chết thì hắn là dân chủ viên chân chính.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật).