Tuesday, September 16, 2014

Nhà dân chủ đã tìm ra dư luận viên

Ba nhà dân chủ từ các nước Nga, Mỹ và Việt Nam gặp nhau trong một hội nghị quốc tế. Cả ba cùng đồng ý rằng lực lượng dư luận viên là đối thủ nguy hiểm nhất của phong trào dân chủ, cần phải nhanh chóng tìm ra dư luận viên để nhân dân đấu tố.

Nhà dân chủ Nga sử dụng hệ thống vệ tinh do thám cực kỳ hiện đại chụp ảnh từng cm trên bề mặt trái đất nhưng không phát hiện được dư luận viên nào.

Nhà dân chủ Mỹ dùng hệ thống máy tính siêu hiện đại lùng sục khắp các ngóc ngách của các mạng xã hội nhưng cũng không tìm được dư luận viên.

Nhà dân chủ Việt Nam đi ra phố, một lúc sau dắt về một con chó hoang và nói: Đây chính là dư luận viên!

Hai nhà dân chủ Nga và Mỹ ngạc nhiên hỏi: Sao anh biết điều đó?

Nhà dân chủ Việt Nam trả lời: Vì nó bỏ chạy khi tôi cho nó ngửi bài viết của tôi.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhân dịp ông Nguyễn Quang Lập đăng bài tự thú của một dư luận viên)

2 comments: