Tuesday, September 2, 2014

Cái ghế của nhà dân chủ

Hôm ấy, bác phó mộc sang nhà cụ tiên chỉ nói có việc nhờ cậy. Vừa nhìn thấy cụ tiên chỉ bác phó mộc đã vồn vã:
- Ôi, bẩm cụ đây rồi, phi cụ chắc không có ai giúp nhà con được việc này.

Cụ tiên chỉ từ tốn:
- Thế nhà bác phó mộc có việc gì mà gấp gáp vậy?


Bác phó mộc nói:
- Bẩm cụ, số là con mới có người đặt làm một lô ghế lớn cho một cái hội rất to ở trên tỉnh.


Cụ tiên chỉ ngạc nhiên:
- Việc đóng ghế thì bác biết hơn tôi mới phải chứ?


Bác phó mộc nói tiếp: 
- Cụ cứ nghe con nói nốt đã. Cái hội ấy vốn là hội dân chủ, tức là ai cũng làm chủ cả, do vậy mà ghế của người nào cũng phải làm cho cao hơn ghế của những người khác. Cái điều kiện ấy con nghĩ mãi không ra, nên đến nhờ cụ chỉ dẫn cho.


Cụ tiên chỉ ngẩng mặt lên trời than: 
- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì kì quái như thế. Người ta nỡm bác rồi!


(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật.)

No comments:

Post a Comment