Thursday, September 25, 2014

Tự do ngôn luận

Có một lần tổng thống Mỹ Obama đến thăm Việt Nam, ông ta kết luận là ở Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận. 

Obama đăng lên twitter đầy tự hào: Ở Mỹ, bất cứ ai cũng có thể đi ra phố và hét lên rằng "Obama là đồ khốn".

Một người Việt Nam liền bình luận ngay sau đó: Tại sao mọi người ở Mỹ lại đi ra phố và hét lên "Obama là đồ khốn"?

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment