Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Thursday, September 25, 2014

Tự do ngôn luận

Có một lần tổng thống Mỹ Obama đến thăm Việt Nam, ông ta kết luận là ở Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận. 

Obama đăng lên twitter đầy tự hào: Ở Mỹ, bất cứ ai cũng có thể đi ra phố và hét lên rằng "Obama là đồ khốn".

Một người Việt Nam liền bình luận ngay sau đó: Tại sao mọi người ở Mỹ lại đi ra phố và hét lên "Obama là đồ khốn"?

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment