Showing posts with label Ocean Group. Show all posts
Showing posts with label Ocean Group. Show all posts

Tuesday, October 28, 2014

Bênh anh Thắm vài câu

Ở đời, tôi ghét nhất thể loại thấy người sa cơ lỡ vận thì nhảy vào đánh hôi để kiếm số. Anh Thắm chủ tịch Ocean Group mới bị truy tố, tội của anh ấy có tòa án xét xử. Bằng cấp của anh ấy đã công khai từ lâu khắp trên mặt báo, anh Thắm cũng chả phải vô danh tiểu tốt gì ở Việt Nam, cũng nhiều người biết đó là bằng vớ vẩn. Anh Thắm vốn là người làm kinh doanh, không kiếm tiền hay thăng quan tiến chức nhờ bằng cấp như đám giáo sư tiến sĩ chuyên nghề chửi đổng nói phét, nên chả ai buồn nói gì về bằng cấp của anh ấy. Đám giáo sư tiến sĩ chuyên ăn tục nói phét kia mà mở mồm chê bai đảm bảo bị anh Thắm dán giấy bạc vào miệng ngay. Giờ anh ấy sa cơ lỡ vận mới có đứa lôi bằng cấp của anh ấy ra ì xèo chê bôi, tất nhiên anh Thắm chả làm gì được. Song đó là loại hèn nhát, chỉ dám cắn trộm người thất thế. 

Tôi chưa làm ăn gì với anh Thắm hay quen biết, hoặc từng gặp anh Thắm, chỉ đến chỗ Ocean Group và ngồi họp với quân anh Thắm vài lần. Chả biết mấy cái bằng đểu của anh Thắm có tác dụng đến đâu, nhưng cũng có vài thứ ấn tượng với anh Thắm.

Thứ nhất là chỗ anh Thắm được tổ chức rất tốt. Tôi đến đấy có nhân viên của Ocean Group ra đón rồi dùng thẻ đưa vào qua lối đi riêng của nhân viên. Ngay lập tức có một chú bảo vệ xông ra chặn lại, yêu cầu phải đi bằng lối của khách. Bằng đểu mà tổ chức được như vậy thì cũng chuyên nghiệp chả kém gì tây. Tôi từng đi nhiều văn phòng các công ty lớn ở Việt Nam, thậm chí cả công sở của chính quyền. Nhưng đa số không có kỷ luật tốt như chỗ anh Thắm, bảo vệ thường xuê xoa, có nhân viên ra đón là cho qua hết, chả thèm ngó nghiêng gì.

Thứ hai là chuyện bài trí và vệ sinh văn phòng. Điều kinh hoàng nhất của các công ty Việt Nam là bài trí và vệ sinh văn phòng. Kinh nghiệm dạy tôi rằng chỉ cần quan sát bài trí và vệ sinh văn phòng là biết ngay chủ của cái doanh nghiệp đó ra sao. Chỗ anh Thắm so với văn phòng của tây thì bài trí chưa được đẹp bằng nhưng sạch sẽ và thơm tho, tốt hơn so với các văn phòng của nhiều công ty Việt Nam có cùng quy mô. Bằng đểu mà làm được như anh Thắm thì tôi cũng mong các sếp ở Việt Nam cũng có bằng đểu, chứ để văn phòng bụi bặm hôi hám là dễ mất khách hàng nhất.

Thứ ba là quân của anh Thắm. Một điều ngạc nhiên là quân anh Thắm có trình độ rất cao, nhiều người học nước ngoài về (tất nhiên là bằng xịn) và có kinh nghiệm lâu năm. Họ rất làm việc rất nhanh chóng và thẳng thắn. Một người còn góp ý thẳng với tôi là nên thuyết trình nhanh hơn, nếu không hiểu gì người nghe sẽ hỏi lại. Ai phải đi thuyết trình nhiều thì sẽ biết đó là phong cách rất chuyên nghiệp, nhưng ở Việt Nam thì đối với đa số các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp lớn đều phải nói chậm và kỹ, nếu không sẽ chẳng ai nghe và chẳng ai hỏi lại vì họ ngại. Chắc chắn một điều là anh Thắm không dùng mấy cái bằng đểu mà quản lý được đám quân có chất lượng như vậy.

Chả biết vụ anh Thắm sẽ đến đâu, nhưng giờ cứ tạm bênh anh ấy mấy câu như vậy đã.