Friday, February 8, 2013

Mánh lái buôn

Những con lừa luôn kêu be be vì gánh nặng, ai cũng biết vậy. Khi gần đến chợ, đám lái buôn láu cá thường quất lũ lừa thật lực để chúng kêu rống lên ầm ĩ. Người đi chợ sẽ nghĩ rằng đám lái buôn mang nhiều hàng hóa lắm và đổ xô đến xem. Đã đến chỗ đám lái buôn rồi thì họ khó có thể đi khỏi mà không bị moi  mất chút ít tiền trong túi, đôi khi còn bị moi sạch.

Cái nghề tuyên truyền cũng thường phải dùng tới mánh lái buôn, muốn người ta chú ý tới mình thì cứ phải quất đám lừa thật lực để chúng rống lên.