Tuesday, February 19, 2013

Có nên chống người tham gia thập tự chinh?

Vào năm 1096, giáo hoàng Urbain II đã phát động cuộc thập tự chinh đầu tiên nhằm giải phóng Jérusalem. Đoàn quân thập tự chinh không được tổ chức tốt, đi về phía Đông mà không biết là phải đi qua những quốc gia nào, vì thiếu lương thực nên họ đã cướp phá suốt dọc đường đi, thậm chí vì quá đói nên đã ăn cả thịt người. Đoàn quân chiến đấu vì đức tin đã nhanh chóng biến thành một đoàn quân du đãng và phá hoại, đe dọa cả châu Âu. Vua Hungary vốn cũng là người theo đạo Thiên chúa giáo đã quyết định tàn sát tất cả đoàn quân đó để bảo vệ cho các lãnh địa của mình.

Những người tham gia cuộc thập tự chinh thảm hại ấy có thể giương cao những khẩu hiệu kiểu như "Chiến đấu vì Chúa trời"  hay "Xả thân vì đức tin" hay "Bảo vệ đất thánh khỏi lũ vô đạo"... đầy thiêng liêng và ý nghĩa nhưng không thể thay đổi hiện thực đầy nghiệt ngã rằng hành động của họ là côn đồ, nguy hiểm và tàn phá châu Âu nhiều hơn là các thế lực thù địch ở châu Á. Họ có thể lập luận rất hợp lý rằng họ chiến đấu vì Chúa trời nên những ai chống lại họ là chống lại Chúa trời, nhưng cuối cùng những đạo hữu khác đã buộc phải tiêu diệt họ để bảo vệ chính mình. Bài học cay đắng về đạo quân thập tự chinh đầu tiên ấy cách đây đã cả ngàn năm nhưng vẫn luôn rất thời sự.