Tuesday, February 19, 2013

Người Buôn Gió và lập luận phản động

Trước khi chụp mũ cho lập luận của nhà văn Nguyễn Thanh Tú trong bài "Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là hợp lý, hợp tìnhlà phi lý và phản động thì Người Buôn Gió nên tham khảo câu châm ngôn ưa thích của John Jay, người đứng đầu Cơ quan lập hiến và là chánh án đầu tiên của Tòa án Tối cao Mỹ, câu đó như sau: "Những người giành lại được/sở hữu đất nước phải cai trị nó".

Điều 4 của Hiến Pháp Mỹ không ghi Đảng nào sẽ lãnh đạo nước Mỹ nhưng toàn bộ Hiến Pháp Mỹ thì lại thể hiện rất rõ rằng đảng kinh doanh sẽ độc quyền cai trị nước Mỹ vô thời hạn. Nếu ai đó đòi xóa bỏ Hiến Pháp Mỹ để xóa bỏ sự độc quyền cai trị của đảng kinh doanh thì sao nhỉ? Đó là một câu hỏi không có câu trả lời vì chưa có ai định làm điều đó mà còn có thể tiếp tục tồn tại.

Cập nhật:

1) Câu phát biểu của John Jay nguyên văn tiếng Anh là “Those who own the country ought to govern it. ” có thể tìm thấy đầy rẫy trên internet, ví dụ. Tuy vậy, nếu ai đó là fan hâm mộ của giới tinh hoa trí thức (không phải trí ngủ) xứ Việt thì hẳn biết tới nhà xuất bản Tri Thức, chắc hẳn nhiều trí thức (không ngủ) khi tung hô bài viết của Người Buôn Gió thì đã quên không đọc cuốn sách của giáo sư N. Chomsky - "Nhận diện quyền lực" do nhà xuất bản Tri Thức phát hành năm 2012, cụ thể là trang 452.

2) Cái ý chế độ độc đảng kinh doanh ở Mỹ thực ra chả có gì mới, nó đã được F. Engels nêu ra cách đây gần hơn trăm năm, sau này giáo sư N. Chomsky có nhắc lại trong bài trả lời phỏng vấn báo Spiegel số 41/20 ngày 6/10/2008. Bản tiếng Việt được đăng trên talawas 2008, một diễn đàn thu hút được sự tham gia của rất nhiều trí thức đủ loại xứ Việt, tình cờ làm sao là có nhiều trí thức (không ngủ song có lẽ cũng không thèm đọc sách) tham gia.

3) Hiến Pháp Mỹ là một chủ để thú vị có thể tham khảo thêm bài viết này.