Tuesday, September 4, 2012

Sếp giỏi

Một doanh nhân nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lần đầu, trước buổi gặp thảo luận hợp đồng với sếp một doanh nghiệp nhà nước ông ta dò hỏi tay trợ lý về khả năng ngoại ngữ của vị sếp đó. Tay trợ lý trả lời: Ông cứ an tâm, sếp của tôi có thể nói từ "tiền lót tay" bằng sáu thứ tiếng khác nhau!