Wednesday, September 19, 2012

Cái lý của chuyên gia tài chính

Nếu bị kẻ nào đó lấy mất tờ 100 nghìn trong ví thì người ta sẽ la làng, tìm cho ra tên kẻ cắp nện cho một trận hay đưa tới đồn công an để kẻ đó biết thế nào là sự nghiêm minh của công lý.

Khi gửi 1 triệu vào ngân hàng và sau đó chỉ còn lại số tiền tương đương với 900 nghìn, tức là bị ăn cắp mất 100 nghìn thì đám chuyên gia tài chính lại có thể bình thản cho rằng điều đó là bình thường và hoàn toàn hợp pháp, thậm chí còn phải cảm ơn ngân hàng về điều đó. Tức là thay vì trừng phạt thì cần phải cảm ơn tên kẻ cắp vì đã ăn cắp tiền của người gửi.