Monday, November 11, 2013

Lại chuyện dân chủ chống Tàu ở xứ thiên đường

Một lần, dân chủ cuồng tín được lên thiên đường. Thấy chúa trời một mình cai quản cõi ấy, dân chủ liền nói với chúa trời rằng: 

- Bây giờ là thời đại đâu đâu cũng dân chủ cả, có dân chủ mới phát triển được. Sao cha vẫn giữ chế độ độc tài ở đây vậy?

Chúa trời mới trả lời rằng:

- Ta đâu có ham hố gì cái công việc nặng nhọc này, chẳng qua là không có ai chịu ghé vai gánh vác, nên ta cứ phải làm một mình mãi.

Dân chủ nghe thấy vậy liền tỏ ra mừng rỡ:

- Cha chớ có lo, giờ đã có con sẵn lòng đảm nhiệm. Con sẽ tập hợp mọi người lại, rồi sắp xếp để mọi người đều được thực hiện quyền làm chủ thiên đường.

Chúa trời nghe vậy mừng không xiết:

- Được thôi, vậy là sau mấy nghìn năm vất vả giờ ta cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Công việc ở đây cũng không có gì phức tạp lắm. Hàng ngày sẽ có nhiều linh hồn đến gõ cửa thiên đường, con chỉ cần yêu cầu họ xưng tội, nếu tội nhẹ thì xá tội rồi cho họ vào, còn tội nặng thì bảo họ đi nơi khác.

Nói xong chúa trời biến mất luôn. Mấy ngày sau, chúa trời lặng lẽ quay lại, thì thấy thiên đường vắng tanh vắng ngắt, không hiểu đám con chiên dân chủ làm ăn ra sao liền biến thành một linh hồn đến gõ cửa thiên đường.

Chúa trời gặp dân chủ đứng trước cửa, xung quanh là một đám lố nhố tay lăm lăm máy quay phim chụp ảnh. Thấy lạ chúa trời liền hỏi:

- Thưa ngài, sao lại có người quay phim chụp ảnh ở đây vậy?

Dân chủ liền trả lời:

- À, đây là công khai minh bạch, dân chủ là phải công khai minh bạch. Mà thôi, anh xưng tội đi nào.

Chúa trời liền mỉm cười:

- Thưa ngài, tôi chả có tội lỗi gì cả.

Dân chủ quát lớn:

- Làm gì có ai không có tội gì, ai cũng có tội hết, chỉ là không biết mình tội gì mà thôi. Thôi được, nhân dân sẽ giúp anh sám hối tội lỗi của mình. Nào, anh có đi biểu tình chống Tàu bao giờ không?

Chúa trời trả lời:

- Không, tôi chưa từng tham gia bao giờ.

Dân chủ liền tỏ ra bực bội:

- Đấy, làm người mà không yêu nước, tội tày đình ra đấy còn gì, sám hối 10 lần đi. Thế anh có tham gia phong trào phản đối đường lưỡi bò của Tàu không?

Chúa trời lại trả lời:

- Không, tôi chưa từng tham gia bao giờ.

Dân chủ tỏ ra bực bội hơn:

- Đấy, Tổ quốc lâm nguy mà thờ ơ, tội nặng thế còn chối, sám hối 100 lần đi. Nào, anh có tham gia tẩy chay hàng Tàu độc hại không?

Chúa trời ngạc nhiên hết sức liền hỏi lại:

- Sao tội lỗi gì cũng dính đến Tàu cả thế, liệu ngài có thiên vị gì không vậy?

Dân chủ liền quát to:

- Á, dám chỉ trích người yêu nước, tội này nặng nhất, vĩnh viễn không được vào thiên đường!

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)No comments:

Post a Comment