Saturday, November 30, 2013

Chính sách kinh tế

Có một gã ăn mày cho rằng các quan chức chính quyền thường hào phóng và thương dân nên đến chỗ họ ăn xin thì chắc chắn sẽ được no bụng. Hắn liền đến trước cửa nhà Quốc Hội và gặm cỏ.

Thủ tướng đi qua thấy vậy liền đứng lại hỏi chuyện. Gã ăn mày liền nói: Tôi đói quá, không có gì ăn nên phải gặm cỏ. Thủ tướng liền rút tờ 500 nghìn đưa cho gã ăn mày và nói: Tiền đây, anh đi mua chút gì ăn cho ấm bụng.

Gã ăn mày được tiền bèn rủ bạn vào quán đánh chén no say. Người bạn, cũng là ăn mày, hỏi sao hắn có nhiều tiền vậy. Hắn liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn nghe.

Gã ăn mày kia liền bắt chước theo, cũng đến trước cửa nhà Quốc Hội và gặm cỏ. Chủ tịch Quốc Hội đi qua thấy vậy liền đứng lại hỏi chuyện. Gã liền nói: Tôi đói quá, không có gì ăn nên phải gặm cỏ. Chủ tịch Quốc Hội ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Cỏ ở đây ít, anh nên đến sân nhà tôi, ở đó cỏ mọc cao ngập đầu người.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)


No comments:

Post a Comment