Sunday, November 8, 2015

Tin tốt và tin xấu cho dân chủ viên

Tin tốt cho dân chủ viên: Ở Mỹ người ta rửa bát bằng máy, không cần người rửa bát nữa.

Tin xấu cho dân chủ viên: Cảnh sát Mỹ thường bắn chết dân thường bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu họ muốn.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết phải khác sự thật.)

Bối cảnh của chuyện này đề cập đến vụ dân chủ viên Nguyễn Lân Thắng bị một số người dân yêu cầu giải thích vì xúc phạm hình ảnh Hồ Chí Minh bằng cách ám chỉ đến vụ Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh chết trong tù do rửa bát vẫn còn bẩn.

No comments:

Post a Comment