Thursday, November 19, 2015

Sự khác nhau giữa nhà hát và quốc hội

Nhà hát và quốc hội khác nhau ở điểm nào?

Ở nhà hát thì diễn viên giỏi thường được trả lương thấp.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết khác với sự thật)

1 comment:

  1. Nhà hát là nơi để giải trí, thư giãn và tiệc tùng. Còn quốc hội là nơi những cái đầu phải làm việc hết công suất. Phải bàn bạc và tính toán cụ thể

    ReplyDelete