Thursday, March 26, 2015

Dân chủ và cây xanh

1

Cần bao nhiêu nhà dân chủ để trồng một cái cây?

Không ai cả, các nhà dân chủ còn bận phản đối chính quyền chặt cây.

2

Cần bao nhiêu nhà dân chủ để chặt một cái cây?

Không ai cả, các nhà dân chủ còn bận tố cáo chính quyền tham nhũng trong việc trồng cây.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết phải khác sự thật)

3 comments:

  1. Những người tự coi mình là dân chủ ở Việt Nam hãy tự đặt câu hỏi cho mình rằng: Bản thân các ông bà đã tự giác để giác đúng nơi quy định ở những khu vực công cộng chưa? Đã khi nào ông bà tự mình trồng một cái cây để cho môi trường xanh chưa. Hay chỉ ngày ngày kêu la, chống phá thôi.

    ReplyDelete
  2. Những người tự coi là dân chủ ở Việt Nam không nhiều. Là tôi nói tới những người là dân chủ lửa vời, giả danh dân chủ với những hành động chống phá. Những người này cũng chưa bao giờ đặt tay chồng 1 cây hoa. Nhưng họ lại tụ tập,dẫm đạp lên những cây thảm với lý do bảo vệ cậy

    ReplyDelete
  3. Bọn đó làm chủ bản thân còn chưa xong, chỉ dựa hơi Mỹ kiểu chó mượn oai hùm thôi! Chúng chả biết yêu thương ai khi sự vô lớn hơn hết và thói đạo đức giả đã làm chúng ngày càng lầm lạc...

    ReplyDelete