Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Friday, August 22, 2014

Vẹt và nhân quyền

Hạ viện Mỹ tổ chức một buổi điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhưng không có người Việt Nam nào tới dự. Một nghị sĩ bèn đem một con vẹt biết nói từng sống ở Việt Nam đến cuộc họp.

Một nghị sĩ hỏi con vẹt: Ở Việt Nam không có nhân quyền, đúng không?

Con vẹt gật gù: Đúng vậy!

Một nghị sĩ khác hỏi: Chính quyền Việt Nam xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do cá nhân, đúng không?

Con vẹt trả lời: Đúng vậy!

Bất chợt có một ai đó kêu lên: Nghe một con vẹt điều trần ư? Các ngài có phải là những kẻ đần độn không vậy?

Con vẹt lại nói: Đúng vậy!

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment