Friday, August 22, 2014

Vẹt và nhân quyền

Hạ viện Mỹ tổ chức một buổi điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhưng không có người Việt Nam nào tới dự. Một nghị sĩ bèn đem một con vẹt biết nói từng sống ở Việt Nam đến cuộc họp.

Một nghị sĩ hỏi con vẹt: Ở Việt Nam không có nhân quyền, đúng không?

Con vẹt gật gù: Đúng vậy!

Một nghị sĩ khác hỏi: Chính quyền Việt Nam xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do cá nhân, đúng không?

Con vẹt trả lời: Đúng vậy!

Bất chợt có một ai đó kêu lên: Nghe một con vẹt điều trần ư? Các ngài có phải là những kẻ đần độn không vậy?

Con vẹt lại nói: Đúng vậy!

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment