Sunday, August 31, 2014

Về phong trào bài Hoa ở Mỹ hơn một thế kỷ trước

Phong trào bài Hoa đang bùng lên ở Việt Nam cùng với xung đột biển đảo và mới đây là báo chí kêu gào về việc có hàng chục ngàn công nhân Trung Quốc đổ vào các dự án ở miền Trung, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ đối với an ninh quốc gia, mặc dù con số rõ ràng là phóng đại. Hơn một trăm năm trước đây người Mỹ cũng đã từng e sợ dòng lao động Trung Quốc nhập cư, phong trào bài Hoa cũng ồn ào không kém gì ở Việt Nam ngày nay. Dưới đây là một số hình ảnh trên truyền thông của thời ấy.

Tranh "Kẻ đang tới", ngày 20 tháng 5 năm 1881 của George Frederick Keller. Tờ The San Francisco Wasp.
Tranh "Mọi con chó (bất kể màu sắc) đều sẽ tới số, của Thomas Nast, ngày 8 tháng 1 năm 1879. Tờ Harper's Weekly.

Tranh "Hãy để người Hoa đi theo văn minh và họ sẽ ở lại", ngày 18 tháng 3 năm 1882. Tờ Harper's Weekly.
Tranh "Ides of March” ngày 20 tháng 3 năm 1880 của Thomas Nast. Tờ Harper's Weekly.

Tranh "Người Hoa phải cuốn xéo, nhưng ai giữ họ lại?" –  ngày 11 tháng 5 năm 1878 của George Frederick Keller cho tờ The San Francisco Illustrated Wasp.

Tranh "Chúng ta nên làm gì với người của mình" - ngày 3 tháng 3 năm 1882 của George Frederick Keller cho tờ The San Francisco Illustrated Wasp.

Tranh "Nghịch lý" ngày 22 tháng 5 năm 1880. Tờ Harper's Weekly.

Tranh "Một tượng đài cho cảng của chúng ta" ngày 11 tháng 11 năm 1881 của George Frederick Keller cho tờ The San Francisco Illustrated Wasp.
Rõ ràng là có rất nhiều điểm tương đồng giữa Hoa Kỳ một thế kỷ trước đây với Việt Nam hiện nay trong phong trào bài Hoa.

Tài liệu tham khảoThomas Nast Cartoons

No comments:

Post a Comment