Wednesday, March 5, 2014

Chuyện về hội anh em dân chủ

Một lần hội anh em dân chủ họp tại nhà riêng. Một đại ca trong nhóm sai đàn em đi tìm gái để vui vẻ qua đêm. Khi sai đi có dặn lúc về phải dùng ám hiệu, nếu tìm được thì nói "dân chủ" còn không tìm được thì nói "nhân quyền".

Một lúc sau, đại ca đang nâng cốc chúc mừng sự nghiệp thắng lợi với đồng bọn nhìn thấy đàn em trở về liền quay ra hỏi: "Dân chủ hay nhân quyền?". Gã đàn em quên béng mất ám hiệu, liền nói: "Dân chủ với nhân quyền cái gì. Ca ve đang nằm trong phòng ấy!".

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment