Thursday, January 2, 2014

Xử lý nạn gia đình trị

Hôm ấy họp chi bộ thôn, đồng chí bí thư chi bộ liền phát biểu:

- Hiện nay, đang có dư luận đang là chế độ gia đình trị phình ra, dẫn đến mất dân chủ, mất đoàn kết, dẫn đến nạn cát cứ quyền lực, nói chung là rất nghiêm trọng. Cụ thể là như đồng chí hội trưởng chi hội phụ nữ thì em gái đồng chí ấy là chi hội phó, em rể là kế toán chi hội, con gái là ủy viên ban chấp hành. Hay như đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã có em rể là phó chủ nhiệm, cháu gái là kế toán. Những trường hợp như thế có thể kể ra rất nhiều. Chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết triệt để tình trạng này.

Phó bí thư chi bộ thôn liền phát biểu:

- Vâng, tôi xin hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đồng chí bí thư. Nạn gia đình trị là không thể chấp nhận được, cần phải chấm dứt ngay lập tức. Song cũng xin các đồng chí lưu ý cho, nhận con em vào làm là hệ quả của cơ chế ưu tiên con em trong ngành, chúng ta xóa bỏ nạn gia đình trị nhưng cũng không thể xóa bỏ ưu tiên cho con em trong ngành. Nếu cứng nhắc quá thì con cháu chúng ta thất nghiệp hết.

Trưởng thôn mỉm cười:

- Xin các đồng chí bình tĩnh, việc gì cũng có giải pháp cả. Theo ý tôi thì thế này, từ mai đồng chí này sẽ nhận con cháu đồng chí kia vào làm và ngược lại. Ví dụ như hội phụ nữ sẽ nhận cháu gái chủ nhiệm hợp tác xã làm phó chủ tịch chi hội, và chủ nhiệm hợp hợp tác xã sẽ nhận em gái chủ tịch chi hội phụ nữ làm kế toán. Thế là chấm dứt việc người cùng một nhà làm cùng một chỗ. 

Mọi người liền vỗ tay ủng hộ ào ào. 

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)


No comments:

Post a Comment