Thursday, December 26, 2013

Viện trợ cho phong trào dân chủ

Một nhóm dân chủ đến gặp đại sứ Mỹ, kêu gào về tình trạng mất dân chủ mất nhân quyền rất lâm li bi thiết, yêu cầu nước Mỹ khẩn trương kề vai sát cánh hỗ trợ phong trào dân chủ đang bị đàn áp khốc liệt. Đại sứ Mỹ nghe xuôi tai liền nói sẽ trình bày tình hình với tổng thống Mỹ để tìm kiếm biện pháp thích hợp.

Vài ngày sau đại sứ Mỹ viết thư cho cả nhóm, thông báo rằng tổng thống Mỹ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và sẵn sàng viện trợ một khoản cần thiết để hỗ trợ phong trào. Dân chủ liền viết thư trả lời: Vậy thì các ngài hãy gửi ngay cho chúng tôi 1 triệu viên Viagra. 

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment