Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Friday, December 6, 2013

Lý do Alan Phan ngừng nói về kinh tế Việt Nam

Một lần Alan Phan vô tình gặp bầu Đức, liền vồn vã: Này, tôi có lời khuyên cho mớ bất động sản của ông đấy.

Bầu Đức liền trả lời: Vâng, tôi xin nghe.

Alan Phan nói tiếp: Ông nên hạ giá thật mạnh, giá càng rẻ càng tốt, mọi thứ sẽ ổn ngay.

Bầu Đức nói: Chà chà, lời khuyên nghe cũng có lý đấy, tôi phải trả ông bao nhiêu đây?

Alan Phan cười tươi: Ồ, có đáng gì đâu, ông không phải trả gì cả.

Bầu Đức hỏi lại: Ông có muốn biết kinh nghiệm kinh doanh của tôi không?

Alan Phan trả lời: Có chứ, tôi nghe đây.

Bầu Đức nói: Những thứ rẻ mạt thường có chất lượng kém, đừng bao giờ xài chúng.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment