Friday, December 6, 2013

Lý do Alan Phan ngừng nói về kinh tế Việt Nam

Một lần Alan Phan vô tình gặp bầu Đức, liền vồn vã: Này, tôi có lời khuyên cho mớ bất động sản của ông đấy.

Bầu Đức liền trả lời: Vâng, tôi xin nghe.

Alan Phan nói tiếp: Ông nên hạ giá thật mạnh, giá càng rẻ càng tốt, mọi thứ sẽ ổn ngay.

Bầu Đức nói: Chà chà, lời khuyên nghe cũng có lý đấy, tôi phải trả ông bao nhiêu đây?

Alan Phan cười tươi: Ồ, có đáng gì đâu, ông không phải trả gì cả.

Bầu Đức hỏi lại: Ông có muốn biết kinh nghiệm kinh doanh của tôi không?

Alan Phan trả lời: Có chứ, tôi nghe đây.

Bầu Đức nói: Những thứ rẻ mạt thường có chất lượng kém, đừng bao giờ xài chúng.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment