Wednesday, October 30, 2013

Dân chủ ở xứ thiên đường

Một dân chủ cuồng tín được về với chúa trời. Dân chủ thấy chúa trời liền hỏi ngay:
- Thưa cha, ở đây có tự do ngôn luận không?

Chúa trời trả lời:
- Có chứ, muốn nói gì cũng được. 

Dân chủ lại hỏi tiếp:
- Thưa cha, ở đây có tự do biểu tình chống chính quyền không?

Chúa trời trả lời:
- Có chứ, con có thể biểu tình thoải mái, kể cả biểu tình chống lại ta.

Dân chủ hớn hở làm biểu ngữ, hô hào mọi người đi biểu tình. Một lúc sau, dân chủ mặt mày ỉu xìu quay lại.

Chúa trời liền hỏi:
- Con sao vậy?

Dân chủ nói:
- Thưa cha, tại sao ở đây không có công an vậy?

Chúa trời ngạc nhiên:
- Sao con lại cần có công an vậy?

Dân chủ mới nói tiếp:
- Thưa cha, biểu tình mà không có công an, không có ai bị bắt bớ thì báo đài quốc tế cũng không đến chụp ảnh đưa tin, vậy thì biểu tình làm gì.

(Chuyện bịa, chỉ nhằm mục đích giải trí)

No comments:

Post a Comment