Friday, June 7, 2013

Phỏng vấn một nhà dân chủ

Nhóm phóng viên đài tiếng nói Dân Có Con Bò Nhoẻn Cười (DCCBNC) mới rồi đã phỏng vấn một nhà dân chủ nổi tiếng qua điện thoại. Sau đây là chi tiết cuộc phỏng vấn.

Phóng viên đài DCCBNC: Xin chào ông, tôi là phóng viên đài DCCBNC muốn phỏng vấn ông về chuyện dân chủ. Mong ông vui lòng hợp tác.

Nhà dân chủ: Đài nào mà nghe tên lạ nhỉ? Có phải đài nhà nước không đấy?

Phóng viên đài DCCBNC: Không, đài chúng tôi là đài tự do hoạt động trên phạm vi quốc tế.

Nhà dân chủ: Ok, vậy được liền!

Phóng viên đài DCCBNC: Vâng, xin cảm ơn ông. Câu hỏi đầu tiên, xin cho ông biết dân chủ là gì?

Nhà dân chủ: Dân chủ hiểu theo nghĩa đơn giản là mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. 

Phóng viên đài DCCBNC: Không có dân chủ thì điều gì sẽ xảy ra?

Nhà dân chủ: Không có dân chủ thì rất nhiều điều tồi tệ xảy ra. Quan chức nhà nước sẽ cấu kết với nhau chống lại nhân dân, tham nhũng, ăn cắp của công rồi lợi dụng quyền lực để tước đoạt nhân dân nhằm làm giàu cho bản thân. Chỉ có thực hiện dân chủ triệt để, nhân dân phải nắm lấy quyền lực nhà nước thì mới giải quyết được tình trạng đó.

Phóng viên đài DCCBNC: Xin ông cho biết một ví dụ về sự mất dân chủ?

Nhà dân chủ: Ví dụ như chuyện đất đai chẳng hạn. Quan chức nhà nước tùy tiện lập lên các dự án rồi thu hồi đất của người dân mà người dân không được tham gia vào nên sinh ra kiện cáo với oan sai rất là nhiều.

Phóng viên đài DCCBNC: Thưa ông, tại sao lại có tình trạng đó?

Nhà dân chủ: Nguyên nhân là bởi cái chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, ai cũng làm chủ thì có nghĩa là không ai làm chủ cả. Đất đai là vô chủ nên quan chức nhà nước mặc sức cấu kết với doanh nghiệp thu hồi đất của người dân rồi bán lấy tiền bỏ túi riêng. Phải tư nhân hóa đất đai, để người dân thực sự làm chủ đất đai, lúc đó quan chức không thể tự tung tự tác được nữa.

Phóng viên: Thưa ông, vậy quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thì có bị rơi vào tình trạng vô chủ như chế độ sở hữu đất đai toàn dân không?

Nhà dân chủ nói rất to: A lô! A lô! Tôi không nghe thấy gì cả. Chắc là an ninh mạng lại cắt đường dây điện thoại rồi. 

Sau đó nhà dân chủ cúp máy, cuộc phỏng vấn qua điện thoại đã kết thúc như vậy. Nhóm phóng viên đài DCCBNC trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

(Chuyện bịa, chỉ có tính chất giải trí)