Sunday, June 23, 2013

Chuyện ngụ ngôn mới về chim cánh cụt

Chim cánh cụt sống ở trên bờ nhưng khi chúng muốn bắt cá thì phải xuống nước. Cá voi sát thủ rất thích ăn thịt chim cánh cụt nên hay rình rập ở khu vực chim cánh cụt bắt cá, oái ăm thay chim cánh cụt lại không thể nhìn thấy lũ cá voi sát thủ đang lặn dưới nước từ trên bờ.

Ngày thứ nhất, con đầu đàn kéo một con khác ra gần mép nước và hỏi: Theo mày dưới đó có cá voi sát thủ không?

Con chim cánh cụt kia trả lời: Tao nghĩ là có.

Con đầu đàn liền xô luôn con chim kia xuống nước và nói: Vậy mày chứng minh đi!

Con kia vừa rơi xuống nước thì cá voi sát thủ liền ngoi lên chén luôn.

Con đầu đàn liền nói: Ôi, mày nói đúng rồi đấy.

Cả đàn liền lao nhao nói theo: Đúng rồi! Đúng rồi!

Ngày thứ hai, con đầu đàn lại kéo một con khác ra sát mép nước và hỏi:  Theo mày dưới đó có cá voi sát thủ không?

Con kia trả lời: Tao nghĩ là không có đâu.

Con đầu đàn liền xô con kia rơi xuống nước và nói: Vậy mày chứng minh đi!

Con kia vừa rơi xuống nước thì cá voi sát thủ ngoi lên chén luôn.

Con đầu đàn liền nói: Ô, mày nói sai rồi nhé!

Cả đàn liền lao nhao nói theo: Sai rồi! Sai rồi!

Ngày thứ ba, con chim đầu đàn lại kéo một con khác ra sát mép nước và hỏi: Theo mày dưới đó có cá voi sát thủ không?

Con kia trả lời: Tao không biết.

Con chim đầu đàn liền xô con kia xuống nước và nói: Mày nên tìm hiểu chuyện đó đi!

Con chim kia vừa rơi xuống nước thì cá voi sát thủ ngoi lên chén luôn.

Con chim đầu đàn liền nói: Vậy là bây giờ mày biết rồi nhé!

Cả đàn lại lao nhao nói theo: Biết rồi! Biết rồi!

Kết luận thứ nhất: Mọi lý lẽ của kẻ có quyền lực luôn chỉ phục vụ cho quyền lực.

Ngày thứ tư, con đầu đàn lại kéo một con khác ra sát mép nước và hỏi: Mày có sợ cá voi sát thủ không?

Con chim cánh cụt kia nghĩ bụng đằng nào cũng phải xuống nước nên chẳng thèm trả lời mà nhảy luôn. Nó bơi lội bắt cá được một lúc lâu mà vẫn an toàn. Thấy vậy, con đầu đàn liền gọi cả đàn nhảy xuống nước. Chúng xuống nước được một chốc thì cá voi sát thủ nổi lên và ăn thịt mất vô khối chim cánh cụt, trong đó có con đầu đàn.

Kết luận thứ hai: Quyền lực cũng không thể giúp kẻ sở hữu nó thoát khỏi quy luật của tự nhiên.

2 comments: