Saturday, June 1, 2013

Biểu tình viên

Một sáng chủ nhật đẹp giời, biểu tình viên hẹn nhau ra Bờ Hồ thật sớm rung đùi ngồi uống trà đá, khẩu hiệu lận sẵn trong lưng quần. Đúng giờ cả đám liền nhất tề xông ra đường rút khẩu hiệu giương cao, đồng thanh hô đả đảo Tàu khựa xâm lược biển đảo, tràn đầy khí thế. 

Bỗng đâu có tiếng kêu: "Công an bắt người!", thế là cả đám nháo nhác bỏ chạy.

Đang chạy thì một biểu tình viên ngoái sang hỏi người bên cạnh: "Này, không biết tụi mình chạy có nhanh quá không nhỉ?"

(Chuyện bịa, chỉ có tính chất giải trí)