Friday, June 7, 2013

Anh nông dân và con lừa

Anh nông dân ở làng nọ có cô vợ xinh đẹp và một con lừa rất khỏe. Cô vợ tuy xinh đẹp nhưng có thói xấu là hay cắm sừng, còn con lừa khỏe nhưng mỗi khi sổng ra là chạy biến. 

Cô vợ ngoại tình với anh nhà giàu hàng xóm. Mỗi lần muốn ở với anh hàng xóm thì cô vợ lại lén thả con lừa ra để anh nông dân phải đi tìm. Một lần anh nông dân dắt lừa đi qua chợ thấy có đứa trẻ con hát rằng: "Được lừa mất vợ mà được vợ mất lừa, ai ơi chơi cửa nào?". Anh nông dân nghĩ bụng một hồi, bèn đem gửi con lừa ở nhà người quen rồi về nhà hô hoán lên là bị mất lừa.

Suốt mấy ngày không có cách nào để anh nông dân ra khỏi nhà, cô vợ và anh hàng xóm thiếu nước phát điên. Anh hàng xóm liền ra chợ mua một con lừa rồi đem thả vào vườn nhà anh nông dân. Anh nông dân ra vườn thấy liền kêu lên lừa nhà ai đây. Anh hàng xóm tình cờ đi qua nói, tôi thấy đúng con lừa nhà anh đấy thôi. Cô vợ chạy lại nói với anh nông dân, đúng là con lừa nhà mình quay về rồi. Anh nông dân liền bảo, mọi người đều nói đó là con lừa của tôi thì đúng nó là con lừa của tôi vậy.

Hôm sau, anh nông dân đi dắt con lừa gửi ở nhà người quen về. Ai cũng lấy làm lạ hỏi tại sao giờ anh có tới hai con lừa, nhưng anh không trả lời mà chỉ tủm tỉm cười.