Saturday, May 25, 2013

Nhân sĩ chống Tàu

Hai nhân sĩ chống Tàu gặp nhau trong nhà giam, tay bắt mặt mừng cùng nhau hô vang dân chủ tự do với yêu nước thương dân rồi quay qua tâm sự về chiến tích. 

Nhân sĩ thứ nhất hỏi:
- Sao mày phải vào đây vậy?

Nhân sĩ thứ hai trả lời:
- Vì tao dán khẩu hiệu "Tàu khựa cút đi" lên tường đại sứ quán Tàu. Còn mày thì sao?

- À, tao thì vì tội dán cái khẩu hiệu "Tàu khựa vào đây".

- Sao kỳ vậy? Nhân sĩ thứ hai tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ừ, nhưng tau dán khẩu hiệu đó lên tường nhà Quốc Hội. Nhân sĩ thứ nhất nói tiếp.

(Chuyện bịa, chỉ có tính chất giải trí!)