Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Sunday, April 14, 2013

Vì tự do

Có một lần, chó sói gặp cừu lang thang trên đồng cỏ. Chó sói liền hỏi cừu:
- Này cừu, mày sống có lý tưởng không?
Cừu liền trả lời:
- Ồ, có chứ, lý tưởng của tao là tự do.
Chó sói liền hỏi tiếp:
- Mày có sẵn sàng chết vì lý tưởng không?
Cừu lại trả lời:
- Có chứ, lý tưởng là lẽ sống của tao mà.
Chó sói liền xé xác cừu ra ăn thịt. Kết thúc bữa tiệc thịnh soạn, nó nói: 
- Tao cũng có chung lý tưởng với mày, nhưng tao phải sống vì tự do.