Sunday, April 14, 2013

Vì tự do

Có một lần, chó sói gặp cừu lang thang trên đồng cỏ. Chó sói liền hỏi cừu:
- Này cừu, mày sống có lý tưởng không?
Cừu liền trả lời:
- Ồ, có chứ, lý tưởng của tao là tự do.
Chó sói liền hỏi tiếp:
- Mày có sẵn sàng chết vì lý tưởng không?
Cừu lại trả lời:
- Có chứ, lý tưởng là lẽ sống của tao mà.
Chó sói liền xé xác cừu ra ăn thịt. Kết thúc bữa tiệc thịnh soạn, nó nói: 
- Tao cũng có chung lý tưởng với mày, nhưng tao phải sống vì tự do.