Saturday, November 10, 2012

Chống tham nhũng: Ai chống? Chống ai?

Một thanh niên đăng trên facebook: Tối qua đi nhà nghỉ với máy bay về bị cá vàng vẫy vào hỏi giấy tờ xe, thế là toi mất 5 lít. Tổ cha lũ cá vàng chuyên nghề anh hùng núp ăn bẩn!

Cảnh sát giao thông: Giám đốc mới gợi ý chức đội trưởng, không biết đứng đường đến bao giờ mới đủ vốn đây?

Giám đốc công an: Vợ với chả con, tối ngày lấy tiền nuôi giai, bao nhiêu cũng không đủ, li dị quách cho rồi!

Vợ giám đốc công an gọi điện cho chủ tịch tỉnh: Chuyện nhà em căng lắm, dễ li dị mất. Mà anh cũng biết đấy ra tòa ly dị là phải công khai tài sản để phân chia, người ta thấy cán bộ nhà nước có tài sản lớn là sẽ hỏi nguồn gốc.

Chủ tịch tỉnh gọi điện cho giám đốc công an: Chuyện nội bộ gia đình chú thì anh không can thiệp, chú xử lý sao cho khéo, đừng để mất uy tín của chính quyền là được.

Báo lề phải lướt facebook rồi đăng bài: Tình trạng ăn tiền mãi lộ của cảnh sát giao thông đang gia tăng.

Chủ tịch tỉnh gọi cho giám đốc công an: Chú đọc báo chưa? Tính giải quyết sao?

Giám đốc công an trả lời: Chuyện này sẽ được xử lý êm, đảm bảo không ảnh hưởng tới uy tín của chính quyền.

Báo lề phải đăng bài: Cảnh sát giao thông quyết tâm nói không với nạn mãi lộ.

Báo lề trái lướt facebook và đọc báo lề phải rồi đưa tin: Tham nhũng tràn lan, chính quyền bất lực.

Giám đốc công an xem báo bài lề trái: Lối dẫn đến ghế chủ tịch đây rồi.

Một đàn lừa lặc lè cõng cả đống sách ra chợ, quyển nào cũng ghi: Chống tham nhũng bằng cách nào?