Monday, October 29, 2012

Mốt sách

Sách giờ là mốt. Người đẹp chụp ảnh thì phải giở "Vô Tri" của Milan Kundera còn trí thức dân chủ thì cũng phải chìa gáy "Chính Thể Đại Diện" của J.S. Mill. 

Hồi ông Vũ Trọng Phụng còn viết phóng sự, có cô đầu ngày nào cũng bắt em út đi mua nhật báo về đọc. Thời ấy có tới hơn 95% dân chúng mù chữ, gái làng chơi mà biết đọc báo thì sang chả kém mấy ông tiến sĩ biết nói tiếng ngoại quốc. 

Nhắc đến tên Milan Kundera thì tuyệt đại đa số dân Việt Nam chả biết là ai, còn "Chính Thể Đại Diện" xuất bản có 1.500 cuốn. 

Một em gái làng chơi bị khách bùng tiền lên mạng chửi đổng: Cùng là kiếp ca-ve mà Thúy Kiều được vào sách giáo khoa kể chuyện, còn bà đây bị quịt tiền đếch biết kêu ai. 

Cả đám nhẩy bổ vào hỏi lao xao: "Đứa nào mua dâm?" 

Chủ hiệu sách đóng cửa, miệng lầm bầm: "Phen này ông quyết đi buôn bao cao su!"