Friday, October 19, 2012

Chính quyền bênh cán bộ hay bênh dân?

Theo lối thông thường xưa nay người ta vẫn nghĩ chính quyền bênh cán bộ hơn bênh dân, nhưng chuyện mới đây cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Số là Bộ Công Thương có xin Quốc Hội cho thu phí điều tiết điện lực với lý do là chi phí hoạt động này vẫn do Tập đoàn Điện lực gánh giúp một phần, giờ Bộ muốn Tập đoàn Điện lực không gánh nữa thì phải thu của dân.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lại đứng lên và phân bua thêm: “Lâu nay chúng tôi chưa thu, nhưng do tính chất hoạt động của Cục là nhiều việc không được phân bổ kinh phí thường xuyên. Để đảm bảo hoạt động, lâu nay chúng tôi có trao đổi với EVN và họ cũng có gánh vác giúp một phần kinh phí này”.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng, do nhiệm vụ của Cục điều tiết điện lực là giám sát hoạt động của thị trường điện lực nên việc phải “xin” hỗ trợ kinh phí từ phía EVN sẽ khiến cho giám sát thiếu khách quan. Nên giải pháp là phải thu thêm phí để bù đắp.
Nguồn: Bộ Công Thương vẫn đòi thu phí điện lực

Việc Bộ Công Thương nhận tiền của Tập đoàn Điện lực để trang trải chi phí hoạt động cũng giống như bác sĩ nhận tiền phong bì của bệnh nhân, giáo viên nhận phong bì của phụ huynh học sinh, cán bộ nhận phong bì của dân thường... đều là do dân đồng ý gánh vác giúp một phần kinh phí hoạt động của nhà trường, của bệnh viện, của bộ máy hành chính để cho công việc được thuận lợi cả.

Nhưng cái việc bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân, giáo viên nhận phong bì của phụ huynh học sinh, cán bộ nhận phong bì của dân thường thì truyền thông với chính quyền đều phê phán dữ lắm. Người ta thường nói đó là nghĩa vụ phải làm, kinh phí có nhà nước cấp rồi, cớ chi nhận thêm nữa. Vậy nên cũng không lạ khi Quốc Hội không đồng ý cho Bộ Công Thương thu phí.

Rõ ràng là chính quyền bênh người dân chớ đâu có bênh cán bộ, vì nếu bênh cán bộ thì đã đồng ý cho thu phí rồi. Mà không chỉ có vậy đâu, giờ Quốc Hội biết là Bộ Công Thương lấy tiền của Tập đoàn Điện lực thì cũng sẽ không cho lấy nữa, tức là bênh cả Tập đoàn Điện lực. Bộ Công Thương sẽ vẫn phải chi phí mọi việc như cũ mà lại thiệt mất một khoản thu nhập.