Tuesday, August 14, 2012

Phê và tự phê


Chiều xuống, Hai Lèo gọi với sang Ba Lá: "Ba đâu rồi, sang tau biểu cái coi". Ba Lá liền lật đật chạy sang.

Thấy mặt Ba Lá, Hai Lèo liền nghiêm giọng: "Xưa tới rầy anh em ta nhậu dữ quá, đánh vợ đánh con tùm lum, ảnh hưởng xóm làng, thiệt không ra làm sao. Hôm nay nhất quyết phải tự phê bình thiệt nghiêm khắc mới được. Tau kêu bây qua đây chính là để mần cái chuyện nầy".

Ba Lá gãi đầu: "Dạ đúng, anh Hai nói phải củ cải cũng thưa, ba tui xin theo. Cơ mà ngồi nói không nhạt miệng lắm, ta làm tí cay nói cho êm giọng chớ?"

Hai Lèo cười ha hả: "Bây thiệt là tri âm tri kỷ, nói đúng cái ý tau đó. Nói rồi rút chai xị đế rót ra ly".

"Nào nâng ly, ly này là để phê bình bây hay đánh thằng nhỏ, nó lớn rồi phải nói chuyện đàng hoàng với nó nghe". Hai Lèo nói rồi cạn.

"Vâng, em xin nhận khuyết điểm". Ba Lèo cạn luôn rồi với chai xị đế rót đầy hai ly.

"Ly này phê bình anh Hai hay đánh chị Hai, vợ chồng phải đóng cửa bảo nhau, đánh bả hoài tội bả lắm nghe". Ba Lá nói.

"Được, tau xin nhận khuyết điểm". Hai Lèo nói rồi cạn.

Cuộc phê bình của Hai Lèo và Ba Lá cứ tiếp diễn vậy đến khuya, xung quanh hai người vỏ chai rỗng lổng chổng.

Thằng con Ba Lá chạy qua kêu ba nó về ngủ, thấy ba nó xỉn thì sợ lắm, rón rén lại gần kéo áo, thì thào: "Ba ơi, khuya rồi, ba về ngủ không lạnh đó".

"Tổ cha mi chớ, tau đang bàn công chuyện với bác hai mà mầy phá đám là sao, mầy là mầy muốn ăn đòn đây mà". Ba Lá nói đoạn rồi đưa tay quơ cái chai rỗng.Thằng con ba Lá thấy vậy liền ù té chạy, ba lá ngật ngưởng đuổi theo, vừa chạy vừa chửi um xóm.

Vợ Hai Lèo thấy vậy liền đi ra đỡ chồng đứng lên, nói với hai Lèo: "Thôi chú Ba về rồi, nhà vô nghỉ kẻo lạnh."

Hai Lèo ngật ngưỡng xô vợ ngã cái rụp: "À, bây chống đối tau hẻ, ngăn cản tau tự phê bình, không muốn tau tiến bộ hẻ, tau thì đánh cho bây thấy ông bà luôn". Nói rồi quờ quạng tìm vật gì vừa tay, vợ Hai Lèo thấy vậy liền vùng lên bỏ chạy. Hai Lèo ngật ngưỡng đuổi theo, vừa chạy vừa chửi um lên.

Thế là kết thúc cuộc phê và tự phê của Hai Lèo và Ba Lá