Thursday, August 30, 2012

Kami

Một lần Zarathustra đang ngủ dưới gốc cây, Kami đi qua vấp phải hắn. Zarathustra tỉnh giấc hỏi: "Ngươi là ai vậy?" .
Kami trả lời: "Ta là Kami, người đưa tin, trong bất kỳ chế độ nào ta cũng là người phản biện".
Zarathustra liền nói: "Ô, gã làm xiếc trên dây, ta nhớ là đã chôn mi từ đầu cuốn sách rồi cơ mà".