Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

Thursday, August 30, 2012

Kami

Một lần Zarathustra đang ngủ dưới gốc cây, Kami đi qua vấp phải hắn. Zarathustra tỉnh giấc hỏi: "Ngươi là ai vậy?" .
Kami trả lời: "Ta là Kami, người đưa tin, trong bất kỳ chế độ nào ta cũng là người phản biện".
Zarathustra liền nói: "Ô, gã làm xiếc trên dây, ta nhớ là đã chôn mi từ đầu cuốn sách rồi cơ mà".