Thursday, August 30, 2012

Gã hề

Mọi người căm ghét gã hề vì hắn luôn đem họ ra làm trò cười, nhưng không ai muốn gã chết, bởi vì không có gã thì họ sẽ thấy trong đời mình chỉ toàn là bi kịch.